Pages

Biologija kitova zubana, podred Odontoceti
Biologija kitova zubana, podred Odontoceti
Petar Ćurlin
Kitovi, red Cetacea, dijele se na podred Mysticeti, kitovi usani i Odontoceti, kitovi zubani ovisno o građi usnog aparata. Kitovi usani su pelagične životinje koje se hrane planktonom i ribom. Umjesto zubi imaju usi ili rožnate ploče pričvršćene za rubove gornje čeljusti. Kitovi zubani su karnivorne životinje. U čeljustima sadrže velik broj jednostavnih stožastih zuba za hvatanje i pridržavanje plijena. Kitovi žive u visoko organiziranim jatima, a od svih morskih sisavaca...
Biologija termita
Biologija termita
Valentina Brkan
Termiti (Isoptera) su zadružni kukci koji grade termitnjake. Unutar termitnjaka, kao i svi drugi kukci, termiti žive u organiziranim zajednicama. Te zajednice (kolonije) su podijeljene po funkciji, strukturi i ponašanju u grupe. Tri glavne grupe (kaste) su one reproduktivnih jedinki (kraljica i kralj) te sterilnih oblika (radnika i vojnika). Unutar kolonije, svaka kasta ima svoju ulogu, a međusobna komunikacija kemijskim ili mehaničkim signalima omogućava dobro funkcioniranje...
Biologija tumorskih stanica
Biologija tumorskih stanica
Marina Šantić
Karakteristika svih somatskih stanica je njihov ograničeni životni vijek te regulirana proliferacija, diferencijacija i preživljavanje što je potrebno da bi organizam mogao funkcionirati. Kao posljedica djelovanja unutrašnjih i vanjskih faktora na organizam i zbog nepravilne regulacije kontrolnih mehanizama, stanice dobivaju nove biološke osobine odnosno maligni fenotip. Tumorske stanice imaju svojstvo klonalnosti što znači da tumor nastaje nekontroliranom proliferacijom jedne...
Biološka aktivnost karotenoida i njihova uloga u zdravlju čovjeka
Biološka aktivnost karotenoida i njihova uloga u zdravlju čovjeka
Matea Debeljak
Karotenoidi su žuti, narančasti i crveni biljni pigmenti široko rasprostranjeni u prirodi. Danas ih je identificirano preko 600 vrsta, a najpoznatiji i najzastupljeniji u prehrani su β- i α-karoten, likopen, zeaksantin i lutein. Spadaju u skupinu tetraterpena, a njihova struktura daje im specifičnu protektivnu ulogu kako kod biljaka tako i kod ljudi. Zahvaljujući sustavu konjugiranih dvostrukih veza, karotenoidi su moćni antioksidansi. Antioksidacijska aktivnost karotenoida...
Biološke karakteristike i prehrambeni značaj masline (Olea europaea L.)
Biološke karakteristike i prehrambeni značaj masline (Olea europaea L.)
Katarina Žura
Maslina, Olea europaea L., suptropska je zimzelena biljka iz porodice maslina (Oleaceae), rasprostranjena diljem Sredozemlja. Stablo masline je nepravilnog grananja i s kuglastom krošnjom, listovi su kožasti, parni i nasuprotno raspoređeni, a cvjetovi bijeli i skupljeni u cvat nalik grozdu. Plodovi su kod različitih sorti različita oblika, boje, veličine i sadržaja ulja. Svaki dio biljke čovjek od davnina koristi u različite svrhe: plodove za jelo, drvo za ogrjev i izradu ...
Biološke osobine roda Allium
Biološke osobine roda Allium
Ivana Plazonić
Allium je rod jednosupnica, a pripadaju mu vrste koje su vrlo važne u prehrani te u dekorativne svrhe. Ovom rodu pripadaju vrste Allium cepa L., Allium sativa L., Allium porrum L., Allium alfatunense L., Allium ascalonicum L. i brojne druge. Prvi je te vrste opisao Linnaeus. One se ne razlikuju mnogo po načinu uzgoja kao ni po vanjskoj morfologiji. Sve su zeljaste trajnice s cvjetovima u okruglastom cvatu i adventivnim korijenjem. Uzgajaju se najviše...
Biološke promjene eukariotske stanice tijekom virusne infekcije
Biološke promjene eukariotske stanice tijekom virusne infekcije
Vanna Miloš
Virusi su obligatni, unutarstanični paraziti građeni od nukleinske kiseline (DNA ili RNA) i proteinske kapside, dok je lipidna ovojnica koju neki virusi posjeduju porijeklom od domaćinske stanice. Virusi ne posjeduju metabolizam, stoga svi koraci virusnog replikacijskog ciklusa ovise o stanici domaćina koju virus inficira. Dobro su adaptirani na stanicu domaćina i koriste brojne stanične mehanizme koji u stanici imaju ulogu u metaboličkim putevima, transportu tvari, replikaciji genoma...
Biometrija pri prepoznavanju lica
Biometrija pri prepoznavanju lica
Brigita Vodanović
Širok spektar sustava zahtijeva pouzdane načine osobnog prepoznavanja kako bi se potvrdio ili utvrdio identitet pojedinca koji zahtijeva njihove usluge. Tehnike identifikacije temeljene na biometriji koje koriste fiziološke karakteristike ili karakteristike ponašanja postaju sve popularnije u usporedbi s tradicionalnim tehnikama temeljenim na tokenima ili znanjem kao što su identifikacijske kartice, lozinke itd. Zbog svog beskontaktnog i neinvazivnog procesa jedna od...
Biometrijske osobine kokota bijelca (Chelidonichthys cuculus, Linneaus, 1758) u Jadranskom moru
Biometrijske osobine kokota bijelca (Chelidonichthys cuculus, Linneaus, 1758) u Jadranskom moru
Mia Knezović
U radu je analizirano 100 jedinki kokota bijelca iz područja Jadrana te su im opisane morfometrijske i merističke osobine. Ukupno je analizirano 14 klasičnih morfometrijskih i pet merističkih tjelesnih osobina značajnih da davanje opisa populacije vrste reda Scorpaeniformes. Klasične morfometrijske osobine su izmjerene pomoću ihtiometra i pomične mjerke. Ukupna dužina analiziranih jedinki bila je u rasponu od 15,5 - 26,9 cm. Istražene su promjene dužina morfometrijskih osobina...
Biometrijske osobine trlje blatarice Mullus barbatus (Linneaus, 1758) u Jadranskom moru
Biometrijske osobine trlje blatarice Mullus barbatus (Linneaus, 1758) u Jadranskom moru
Ivana Bago
U radu je analizirano 70 jedinki s područja istočnog Jadrana i opisane su morfometrijske i merističke osobine. Morfometrijske osobine su izmjerene pomoću ihtiometra i pomične mjerke. Ukupna dužina analiziranih jedinki kretala se u rasponu od 12,7 do 16,1 cm. Proučavane su promjene dužina morfometrijskih osobina ribe u odnosu na promjenu ukupne tjelesne dužine i u svim slučajevima se pokazao linearan odnos. Merističke osobine su bile: D1 = VII / VIII; D2 = I + 8; A = II + 6; V = I...
Biometrijske osobine ugotice, Trisopterus minutus (Linneaus, 1758) u Jadranskom moru
Biometrijske osobine ugotice, Trisopterus minutus (Linneaus, 1758) u Jadranskom moru
Ana Vrdoljak
U radu je analizirano 60 jedinki s područja istočnog Jadrana i opisane su morfometrijske i merističke osobine. Morfometrijske osobine su izmjerene pomoću ihtiometra i pomične mjerke. Ukupna dužina analiziranih jedinki kretala se u rasponu od 20,1 do 27,1 cm. Proučene su promjene dužina morfometrijski osobina ribe u odnosu na promjenu ukupne tjelesne dužine. Merističke osobine su bile: D1 = 11-12; D2 = 19-20; D3 = 15-16, A1 = 28-30; A2 = ...
Biomineralizacija u morskim organizmima
Biomineralizacija u morskim organizmima
Mate Lekšić
Biomineralizacija je složen skup biokemijskih i fizioloških procesa pomoću kojih živi organizmi stvaraju čvrste strukture - biominerale. U morskim organizmima procesi biomineralizacije započinju u ranim embrionalnim razvojnim stadijima, odvijaju se tijekom čitavog životnog ciklusa, a očituju se u kalcifikaciji, dekalcifikaciji i polimorfnim promjenama minerala u tkivima, ljušturama ili skeletima. Proces biomineralizacije ovisi o unutarnjoj aktivnosti organizma, te utjecajima...

Pages