Pages

Anatomija, histologija i fiziologija tankog i debelog cijeva
Anatomija, histologija i fiziologija tankog i debelog cijeva
Marija Fabjanović
Probava je proces mehaničke i kemijske razgradnje hrane te apsorpcija hranjivih sastojaka u krvni i limfni optok. Nutrijenti iz hrane su potrebni za normalno funkcioniranje organizma. Probava započinje u ustima, ali se najveći dio razgradnje i apsorpcije odvija upravo u tankom i debelom crijevu. Hrana kroz crijeva putuje valovitim stezanjem mišića, odnosno peristaltikom. U tankom crijevu se apsorbira najveći dio ugljikohidrata, bjelančevina, masti, vode i elektrolita, dok se u debelom...
Anatomija, histologija i fiziologija želuca
Anatomija, histologija i fiziologija želuca
Tea Petković
Želudac je najširi dio probavne cijevi. Smješten je u trbušnoj šupljini između jednjaka i tankog crijeva. Služi kao spremište hrane i za probavu. Građen je od četiri glavna dijela, a to su kardija, fundus, tijelo i pilorus. Opskrbljen je arterijama koje dovode krv i venama koje odvode krv najvećim dijelom u jetru, tj. portalnu venu. Inerviraju ga parasimpatička vlakna putem vagusa i simpatička živčana vlakna. S histološke strane, želudac je obložen sluznicom koja sadrži...
Anatomska građa trihoma lista i sastav eteričnog ulja vrste Veronica arvensis L.
Anatomska građa trihoma lista i sastav eteričnog ulja vrste Veronica arvensis L.
Marin Mandić
Biljna vrsta Veronica arvensis L. (Plantaginaceae) sakupljena je u gradu Cresu. Svjetlosnom mikroskopijom prereza uočene su nežljezdane i žljezdane dlake koje stvaraju sekundarne metabolite. Provedena je GC/MS i GC/FID analiza izoliranog eteričnog ulja vrste Veronica arvensis L., te su rezultati prikazani pomoću kromatograma, tablice spojeva i grafičkim prikazom. Najzastupljeniji spojevi u sastavu eteričnog ulja su diterpen fitol, pa ugljikovodik palmitinska kiselina, te apokarotenoid...
Animacija bubnjara u Blenderu
Animacija bubnjara u Blenderu
Josip Stanić
Cilj je napraviti 3D model i animaciju bubnjara kako svira bubanj. Zadatak se ostvaruje pomoću programa Blender. Animacija mora pratiti zvuk koji će svirati u pozadini. Cilj je da model bude općenit te da može pratiti razne glazbene pozadine i vjerodostojno prikazuje sviranje bubnja.
Animacija računalnog lika u Blenderu
Animacija računalnog lika u Blenderu
Mirna Marić
Ovim radom se predstavlja pristup animaciji lika s više strana, ali i njezina primjena u veću cjelinu, u obliku jednostavne aplikacije. Nakon uvoda, u kojem je predstavljen programski alat Blender u kojem se izradio projekt uz kratke upute za korištenje, prvi dio rada opisuje nastajanje računalnog lika iz zadanog primitiva, pomoću raznih transformacija istog, te dodavanje materijala i tekstura. Zatim se opisuje izgradnja njegove armature, koja je osnova za animiranje lika., pa se tako...
Antibiotici u okolišu
Antibiotici u okolišu
Judita Ozretić
U ovom radu su prikazani rezultati najrelevantnijih istraživanja na temu prisutnosti i potencijalnih posljedica antibiotika u okolišu. Kao izvor antibiotika u okolišu najveći udio ima upotreba antibiotika u veterini, poljoprivredi i akvakulturi te humana medicina, posebno upotreba antibiotika u kućanstvu; uz to izvor su i otpadne vode iz farmaceutske industrije, te kao najneznatniji izvor tu je i prirodna proizvodnja. Antibiotici su uglavnom prisutni u vodenom ...
Antibiotska svojstva eritromicina, tetraciklina i streptomicina
Antibiotska svojstva eritromicina, tetraciklina i streptomicina
Marija Kvesić
Antibiotike možemo nazvati ”modernim čudom” medicine, jer je njihovo otkriće uvelike promijenilo život ljudi. Njihova sposobnost da ubiju patogena, a da pritom ne ubiju domaćina ih čini tako dobrim u borbi protiv raznih bolesti. Treba naglasiti da antibiotici djeluju samo na bakterije, a ne na viruse. Jedna od podjela antibiotika je na: makrolide, aminoglikozide, tetracikline i kloramfenikol. Svi oni uništavaju bakteriju inhibirajući sintezu ...
Antimalarijski lijekovi
Antimalarijski lijekovi
Natali Milić
Rad ne sadrži sažetak.
Antimikrobna aktivnost i mehanizmi djelovanja fitola na Gram-negativne bakterije
Antimikrobna aktivnost i mehanizmi djelovanja fitola na Gram-negativne bakterije
Klara Žure
Cilj ovog rada je utvrđivanje spektra antimikrobne aktivnosti kao i mehanizama djelovanja diterpenskog alkohola fitola na široki spektar Gram-pozitivnih i Gram- negativnih bakterija uključujući vrste Enterococcus faecalis, Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Aeromonas hydrophila, Klebsiella pneumoniae i Pseudomonas aeruginosa.. Primjenom metode disk difuzije utvrđene su inhibicije rasta na ispitivane vrste bakterija. Najmanja zona inhibicije rasta zabilježena je...
Antimikrobna aktivnost kvaternih soli kinuklidin-3-ola sa supstituiranim alkilnim lancima
Antimikrobna aktivnost kvaternih soli kinuklidin-3-ola sa supstituiranim alkilnim lancima
Isabela Tomašek
Cilj ovog istraživanja je ispitivanje antimikrobne aktivnosti kvaternih amonijevih soli kinuklidin-3-ola sa suptituiranim alkilnim lancima (8, 10, 12 C – atoma) i atomom broma na kraju lanca. Metodom mikrodilucije ispitana je aktivnost spojeva na osam vrsta bakterija (Staphylococcus aureus, uključujući MRSA , Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae) i tri gljivice (Candida albicans,...
Antimikrobna aktivnost kvaternih soli piridinijeva-4-aldoksima
Antimikrobna aktivnost kvaternih soli piridinijeva-4-aldoksima
Ivana Maleš
Cilj ovog istraživanja je ispitivanje antimikrobne aktivnosti kvaternih soli piridinijeva-4aldoksima. Za istraživanje je korišteno šest klinički značajnih sojeva bakterija uključujući Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae, E. coli, te dvije gljivice Candida albicans i Aspergillus niger. Minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) i minimalne baktericidne koncentracije (MBK) sintetiziranih spojeva...
Antimikrobni peptidi u morskim školjkašima-imunološki odgovor i biomedicinski potencijal
Antimikrobni peptidi u morskim školjkašima-imunološki odgovor i biomedicinski potencijal
Martin Ripić
U zadnjih nekoliko godina, patogene bakterije su razvile rezistenciju na većinu poznatih klasa antibiotika, uključujući pojavu višestruko rezistentnih „superbakterija“. Javila se potreba za razvojem novih terapeutika, a kao potencijalni kandidati nameću se antimikrobni peptidi (AMP) koji čine sastavni dio urođenog imunološkog sustava svih živućih vrsta na Zemlji. Velika strukturalna različitost i multimodalni mehanizam djelovanja koji često uključuje narušavanje membranskog...

Pages