Pages

Analiza samostalih energetskih sustava s obnovljivim izvorima energije
Analiza samostalih energetskih sustava s obnovljivim izvorima energije
Josipa Ljubas
Kroz rad je razmotreno sedam konfiguracija samostalnog energetskog sustava za kompleks zgrada u mjestu Phaltan u Indiji. Prema dobivenim podacima o brzini vjetra i sunčevom zračenju te zadanom opterećenju cilj je bio odrediti optimalnu konfiguraciju koja će u potpunosti zadovoljiti potražnju za električnom energijom, uz što manju cijenu i emisiju ugljičnog dioksida. Dvije konfiguracije koriste samo diesel generatore kao konvencionalni izvor energije. U njima je emisija...
Analiza sentimenta pomoću Naive Bayes algoritma
Analiza sentimenta pomoću Naive Bayes algoritma
Josip Koprčina
Analiza sentimenta je proces klasifikacije podataka iz teksta u predefinirane skupine. Dijeli se na više tipova od kojih je najčešći Fine-grained tip u kojem se traži polaritet određenog objekta ili atributa. Kako bi funkcionirao koristi statističke modele i modele umjetne inteligencije. Koristi se u više svrha, ali je najpopularnija u ekonomiji, gdje firme prate osjećaje i mišljenje korisnika o njihovom proizvodu i njegovim atributima. U ovom radu su opisani neki od...
Analiza senzibilnih tokova topline u Jadranu
Analiza senzibilnih tokova topline u Jadranu
Karlo Penović
Rad ne sadrži sažetak.
Analiza sigurnosti komunikacije u realnom vremenu kod mobilnih aplikacija
Analiza sigurnosti komunikacije u realnom vremenu kod mobilnih aplikacija
Josipa Mrša
Sa ubrzanim napretkom tehnologije povećava se i kompleksnost održavanja velikih informacijskih sustava, primarno u vidu održavanja sigurnosti. Pad sustava, gubitak ili krađa podataka danas su puno rizičnije situacije nego u prošlosti - loše projektiranim i neosiguranim sustavom, tvrtka može puno izgubiti na financijskom planu, te u vidu vlastite reputacije. Osim visoko kvalitetne usluge stoga je potrebno osigurati i visokokvalitetni mehanizam obrane sustava koji pruža istu. U...
Analiza srednjoškolske nastave o valnoj prirodi svjetlosti
Analiza srednjoškolske nastave o valnoj prirodi svjetlosti
Nikolina Komar
Ovaj je rad usmjeren na zastupljenost valne optike u srednjoškolskoj nastavi fizike. Daje se pregled i usporedba triju obrazovnih sustava – američkog, finskog i hrvatskog. Naglasak je stavljen na područje valne optike u nastavi koje smo istražili na temelju kurikula i obrazovnih ishoda učenja. Također smo proučavali i državne mature putem kojih smo nastojali doći do saznanja o zastupljenosti i vrsti zadataka iz valne optike. Detaljnim pregledom ispita državne mature...
Analiza stavova učenika o nastavnom planu i programu tehničke kulture
Analiza stavova učenika o nastavnom planu i programu tehničke kulture
Ivan Baučić
U ovom diplomskom radu prezentirani su rezultati anketnog upitnika čiji je cilj bio utvrditi stupanj zadovoljstva osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika predmetom Tehnička kultura i nastavnim temama iz nastavnog plana i programa Tehničke kulture radi pružanja smjernica za daljnja znanstvena istraživanja vezana za razvoj ovog odgojno – obrazovnog područja. U ispitivanju je sudjelovalo 412 učenika triju osnovnih i triju srednjih škola u Omišu i Splitu. Dobiveni rezultati...
Analiza teme uzgona u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi fizike
Analiza teme uzgona u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi fizike
Ana Zelić
U ovom radu proučavani su načini na koji se tema sile uzgona obrađuje u nastavi osnovne i srednje škole. Navedeni su odgojno-obrazovni ishodi koji moraju biti ispunjeni te odabrane međupredmetne teme iz krikuluma koje moraju biti ostvarene. U radu su dani primjeri nekoliko pokusa koji se mogu izvoditi na nastavi, a uz pomoću kojih se može odrediti ovisnost sile uzgona o gustoći tekućine i volumenu uronjenog dijela tijela u tekućinu. Navedeni su i analizirani primjeri zadataka...
Analiza učenja osnovnih koncepata programiranja
Analiza učenja osnovnih koncepata programiranja
Ana Milošević
Cilj ovog rada je dobiti uvid u razlike učenja osnovnih koncepata programiranja u odnosu na prethodno učenje kroz osnovnu i/ili srednju školu. Ispitani su stavovi studenata o početnom učenju programiranja, mogućim zaostacima obzirom na kolege koje su prethodno učili programiranje te samo zalaganje studenata na kolegiju Programiranje 1. Svrha istraživanja bila je prikupljenim informacijama ponuditi moguća rješenja za uspješnije shvaćanje osnovnih koncepata studentima koji se...
Analiza vodene otopine uree pomoću simulacija molekularne dinamike
Analiza vodene otopine uree pomoću simulacija molekularne dinamike
Marijana Balić
Vodena otopina uree, koja ima mnogo zanimljivih svojstava, se već dugi niz godina aktivno istražuje, kako eksperimentalno tako i pomoću računalnih simulacija. U ovom radu sustav je analiziran korištenjem simulacija molekularne dinamike pri različitim molarnim udjelima uree u vodi \(X_{urea}\) = 0.01, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 i 0.25. Cilj nam je bio istražiti na koji način povećanje broja molekula uree u sustavu utječe na strukturu i dinamiku vode. U tu svrhu smo analizirali...
Analogija u nastavi matematike
Analogija u nastavi matematike
Jadran Sušić-Jurić
Tema diplomskog rada je analogija u nastavi matematike. Veći dio rada bazira se na analogijama u geometriji jer je ona tada najočitija i najpogodnija za samu nastavu. U prvom dijelu rada govori se o značenju analogije, zaključivanju po analogiji te njenoj primjeni u nastavi matematike. Prikazuju se analogije na jednostavnijim matematičkim objektima. U drugom dijelu rada prikazane su analogije među objektima, njihovim svojstvima te postupcima te je sve to potkrijepljeno primjerima....
Analysis of cyclone tracks over southern Europe and their effects on weather in the Adriatic region
Analysis of cyclone tracks over southern Europe and their effects on weather in the Adriatic region
Tihana Dević
The objective of this thesis is to develop a method for objective determination of cyclone trajectories over Europe, with a special analysis of the Adriatic area. The method consists of processing ERA-Interim reanalysis data for mean sea level pressure values taken from the ECMWF (European Center for Medium-Range Weather Forecasts) for the winter months of 2002–2005 with a 6-hour time resolution. We have created an algorithm that, under given conditions, determines closed cyclone...
Analysis of the eastern Adriatic sea-level extremes
Analysis of the eastern Adriatic sea-level extremes
Marija Pervan
The Adriatic Sea is known to be under a high flooding risk. In June 2017, a tide-gauge station with a 1- min sampling resolution has been installed at Stari Grad (Hvar Island, middle Adriatic Sea). Three years of corresponding sea-level measurements were analyzed, and 10 strongest episodes of each of the following extreme types were extracted: positive long-period (T > 210 min) extremes; negative longperiod (T > 210 min) extremes; short-period (T < 210) extremes. It was shown that positive...

Pages