Pages

Analiza gonada trlje blatarice, Mullus barbatus (Linnaeus,1758)
Analiza gonada trlje blatarice, Mullus barbatus (Linnaeus,1758)
Petar Ćurlin
Trlja blatarica (Mullus barbatus) i trlja kamenjaraka (Mullus surmuletus) su predstavnici porodice Mullidae koji obitavaju u Jadranskom moru. Trlja blatarica je podjednako rasprostranjena u cijelom Jadranskom moru. Najčešće obitava na muljevitom i pjeskovitom dnu na dubini od 5 do 250 metara. Kao i ostali pripadnici ove porodice ima visoki ekonomski značaj. Za izradu ovog rada analizirano je 120 jedinki trlje blatarice u ljetnom razdoblju od lipnja do kolovoza 2020. godine iz...
Analiza gorivnog članka neravnotežnom termodinamikom
Analiza gorivnog članka neravnotežnom termodinamikom
Andrej Zvonimir Tomić
Gorivni članak je elektrokemijski uređaj koji pretvara kemijsku energiju vodika u električnu energiju. Pri radu gorivog članka potrebno je konstantano dovoditi vodik i kisik ili zrak da bi se kontinuirano odvijala kemijska reakcija te nam uređaj davao konstantan istosmjerni napon. U članak ulazi plin vodika i kisik, dok na izlazu imamo električnu energiju i kao nusprodukt reakcije dobivamo tekuću vodu te otpadnu toplinu, jer je reakcija egzotermna. Velika prednost gorivog članka je...
Analiza korištenja energije sunca
Analiza korištenja energije sunca
Lovre Ćakić
U prvom poglavlju se analiziraju energetske potrebe čovječanstva, te trenutni izvori te energije. U drugom poglavlju se promatra količina energije sunčevog zračenja na Zemlji te različiti čimbenici koji utječu na to zračenje. Konačno, u trećem poglavlju, analiziramo različite tehnologije za iskorištavanje energije sunčevog zračenja na zemlji s posebnim naglaskom na fotonaponskoj tehnologiji. U ovom poglavlju detaljnije razmatramo fiziku iza proizvodnje električne energije u...
Analiza kvantnih dimera QL algoritmom
Analiza kvantnih dimera QL algoritmom
Roko Čopac
Cilj ovog završnog rada je analiza osnovnog stanja kvantnih dimera. Upoznajemo se s pojmom dimera, kao klastera koji se sastoji od dvije jedinke, prirodom međučestične interakcije između jedinki klastera te energijom vezanja. U konačnici je vremenski neovisna Schrödingerova jednadžba riješena numeričkim putem, korištenjem QL algoritma, za sustave različitih masa i potencijala interakcije. Korištenjem van der Waalsove duljine skalirane su energije i širine sustava kako bismo...
Analiza membranskog potencijala i ionske propusnosti kroz membranu
Analiza membranskog potencijala i ionske propusnosti kroz membranu
Jana Bratanić
U ovom sam radu analizirala membranski potencijal stanice u slučaju prolaska jednog i više iona kroz propusne kanale. Naglasak sam stavila na uočavanju razlike između ta dva slučaja. Važno je uočiti razliku između ravnotežnog potencijala pojedinog iona i zajedničkog potencijala na membrani. Prije glavnog dijela rada ukratko sam se osvrnila na građu same membrane i načine na koje ioni kroz nju prolaze. Za izračune potencijala i njihove grafičke prikaze koristila sam preuzete...
Analiza nastave relativističke fizike u srednjim školama
Analiza nastave relativističke fizike u srednjim školama
Filipa Vukušić
U ovom radu obradili smo relativističku fiziku kroz okvire nastave fizike i kroz sustav školstva općenito, obrazovne programe u srednjim strukovnim školama i u gimnazijama. Objasnili smo ulogu državne mature u procesu obrazovanja učenika te kakav status ima relativistička fizika na državnoj maturi i koja se ključna znanja i vještine iz relativističke fizike očekuju da ih učenik usvoji tijekom svog srednjoškolskog obrazovanja. Predložili smo drugačiji metodički...
Analiza odabranih svojstava Sigma-čestice u centralnim teškoionskim sudarima korištenjem GiBUU modela
Analiza odabranih svojstava Sigma-čestice u centralnim teškoionskim sudarima korištenjem GiBUU modela
Ivo Jukić
Korištenjem GiBUU transportnog modela ispituju se odabrana svojstva \( Σ^{−}\), \( Σ^{0}\) i \( Σ^{+}\) čestica nastalih centralnim sudarima istovrsnih izotopa ugljika \(_{6}^{12}\)C, nikla \(_{28}^{59}\)Ni i olova \(_{82}^{208}\)Pb, pri energijama projektila od 2 i 5 GeV po nukleonu, mjereno iz laboratorijskog sustava. Odabrana svojstva uključuju položaje i količine gibanja nastalih čestica. Položaji se ispituju preko koordinata čestica u ravnini okomitoj na pravac sudara, te...
Analiza oocita vrste Arca noae (Linnaeus, 1758) iz Pašmanskog kanala i Uvale Telašćica
Analiza oocita vrste Arca noae (Linnaeus, 1758) iz Pašmanskog kanala i Uvale Telašćica
Jelena Lukić
Kunjka je komercijalno značajna vrsta školjkaša iz Jadranskog mora čije su populacije izložene pretjeranoj eksploataciji. Iako su u dosadašnjim istraživanjima proučavane reprodukcija vrste, rast i starost jedinki te struktura populacija, cilj ovog istraživanja je upotpuniti informacije o reproduktivnom ciklusu kunjke u svrhu potencijalnog komercijalnog uzgoja vrste. Detaljnim opisivanjem godišnjeg perioda sazrijevanja gameta, dinamike razvojnih stadija te brzine razvoja gameta...
Analiza podataka vezanih za bolest COVID-19 koristeći Python biblioteke
Analiza podataka vezanih za bolest COVID-19 koristeći Python biblioteke
Ira Gabelić
Cilj rada je prikazati kako uz pomoć Pythonovih biblioteka manipulirati podacima, prikazati ih u obliku grafikona te pojasniti njihov oblik i odnos uz pomoć osnovnih statističkih pojmova.
Analiza provedbe stručnih ispita za učitelje i nastavnike informatike
Analiza provedbe stručnih ispita za učitelje i nastavnike informatike
Ana Grgić
Mladi nastavnici informatike koji tek zasnivaju radni odnos u nastavi Informatike, prvo moraju odraditi pripravnički staž. Cilj ovog istraživanja je pokazati kako se na području Hrvatske provode stručni ispiti za pripravnike informatike, kako se kandidati pripremaju za stručni ispit i kakav je njihov dojam o provođenju istih. Razmotrit će se i dojmovi članova povjerenstva u odnosu na dojmove pripravnika. Rezultati pokazuju da se stručni ispiti u Hrvatskoj provode u četiri...
Analiza sadržaja nastave iz nuklearne fizike u srednjim školama
Analiza sadržaja nastave iz nuklearne fizike u srednjim školama
Jelena Grbeša
U ovom radu analizira se sadržaj nastave iz nuklearne fizike u srednjim školama. Analizom novog kurikuluma za nastavni predmet fizika napisan je plan i program i po tom planu su razrađene nastavne jedinice s naglaskom na povijesne činjenice i objašnjenje koncepata u nuklearnoj fizici. Objašnjava se struktura atomske jezgre i otkrića koja su dovela do tih spoznaja. Nuklearne reakcije dijelimo na spontane i izazvane, uz objašnjenje mehanizama reakcija. Pojašnjava se zakon...

Pages