Pages

Antimikrobni potencijal biskvaternih kinuklidinijevih derivata
Antimikrobni potencijal biskvaternih kinuklidinijevih derivata
Nikolina Nikolić
Cilj ovog istraživanja je ispitati antimikrobnu aktivnost biskvaternih amonijevih spojeva koji u svojoj strukturi sadrže dva kinuklidinska prstena međusobno povezana alkilnim lancima. Duljina alkilnih lanaca je 8, 10 ili 12 ugljikovih atoma povezanih na dušikov atom kinuklidinijeva-3-ola (BIS-QOH-8, BIS-QOH-10, BIS-QOH-12). Antimikrobni učinak ispitivanih spojeva ovisan je o duljini lanca te raste s porastom broja ugljikovih atoma. Najbolji učinak je uočen protiv gljivica,...
Antioksidacijska aktivnost polifenolnih spojeva maslinovih ulja otoka Hvara
Antioksidacijska aktivnost polifenolnih spojeva maslinovih ulja otoka Hvara
Gloria Mušac
Mediteranska prehrana i značajna konzumacija maslinovog ulja povezana je s nižim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, smanjenjem pojave dijabetesa, sprječavanjem smanjenja kognitivnih funkcija zbog starenja, produljenjem životnog vijeka i kvalitete života u starijoj populaciji. Odnos između ukupnog fenolnog sadržaja i antioksidacijske aktivnosti vrlo je dobro utemeljen. Zabilježena su snažna antioksidativna i protuupalna svojstva fenolnih spojeva u maslinovim uljima. U ovom je...
Antioksidansi u hrani
Antioksidansi u hrani
Katarina Caktaš
U organizmu čovjeka svakodnevno nastaju slobodni radikali, visoko reaktivni spojevi koji napadaju obližnje molekule, čine ih novim radikalima te na taj način dovode do lančanih reakcija. Slobodni radikali nastaju zbog izloženosti zagađenom okolišu, zbog pušenja, pretjerene konzumacije alkohola te zbog infekcija, stresa ili starenja, a najčešći slobodni radikali su kisikovi (reactive oxygene species, ROS). Borci protiv slobodnih radikala su antioksidansi, raznolika grupa spojeva...
Aplikacija za natjecanje iz računalnog razmišljanja Dabar
Aplikacija za natjecanje iz računalnog razmišljanja Dabar
Josipa Šimunović
Cilj ovog rada je napraviti web aplikaciju za informatičko natjecanje po uzoru na međunarodno natjecanje Dabar. U prvom dijelu rada su teorijski pojašnjeni pojmovi računalnog razmišljanja. U nastavku rada su navedene općenitosti natjecanja Dabar, njegova pravila, način provedbe, vrednovanja itd. Zamišljena aplikacija informatičkog natjecanja uspješno je napravljena te su u daljnjem nastavku navedena programska okruženja i korišteni programski jezici. Također je i ...
Application of FEM substructuring and superelements technique in stress analysis of thin-walled structures
Application of FEM substructuring and superelements technique in stress analysis of thin-walled structures
Ivan Barać
Substructuring and superelements technique is today one of the most important procedures in large scale stress analysis industry design processes. In this thesis the implementation of substructuring and superelements technique in finite element method is presented, with its application in various types of one, two and three – dimensional problems in stress analysis of thin-walled structures. As a ground basis needed to develop substructuring procedure with FEM, first the programming...
Aproksimacija realnih brojeva racionalnima
Aproksimacija realnih brojeva racionalnima
Dejana Franjičić
Rad ne sadrži sažetak.
Arduino bežična meteorološka stanica
Arduino bežična meteorološka stanica
Helena Poljak
Praćenje vremenskih prilika sastavni je dio života ljudi. Ručno praćenje vremenskih uvjeta je teško i upravo zato postoje automatizirani sustavi koji služe za praćenje istih. Na tržištu postoje različite meteorološke stanice za komercijalnu upotrebu koje prikazuju relevantne podatke o vremenu. U ovom diplomskom radu prikazan je model bežične meteorološke stanice bazirane na Arduino platformi koja služi za prikupljanje podataka iz atmosfere. Kroz ovaj sustav automatski se...
Atomski sat
Atomski sat
Tomislav Mičić
Rad ne sadrži sažetak.
Automatizacija testiranja ogledne aplikacije
Automatizacija testiranja ogledne aplikacije
Doris Džale
Automatizacija testiranja je proces pisanja programskog koda koji će samostalno pokretati zadane testne scenarije te provjeravati ispravnost sustava. U uvodnom dijelu diplomskog rada definirani su pojmovi vezani uz temu, a to su računalni program, korektnost programa, vrste specifikacije programa, vrste pogrešaka. Zatim ovaj diplomski rad uvodi čitatelja u teoriju o testiranju sustava, te prikazuje značaj testiranja za razvoj aplikacija. Navedene su prednosti i nedostatci načina...
Automatizirano testiranje u razvoju web aplikacija
Automatizirano testiranje u razvoju web aplikacija
Frane Ćaleta
Razvoj softvera je dinamičan proces s puno pokretnih dijelova i zahtjeva koji se razvijaju i mijenjaju tijekom vremena. Aplikacija se najčešće izrađuje koristeći puno apstrakcija i nitko u potpunosti ne razumije kako svaki sloj funkcionira već se samo pokušavamo pobrinuti da nam kôd odgovara zahtjevima proizvoda. Budući da se zahtjevi često mijenjaju, potrebno je napisati testove koji će nas na vrijeme upozoriti na nove pogreške i nedostatke. Testovi su jednako važni za...
Automatsko upravljanje memorijom u Pythonu
Automatsko upravljanje memorijom u Pythonu
Ivan Barbarić
Python programski jezik koristi uglavnom automatsko, ali i ručno upravljanje memorijom. U komunikaciji sa operacijskim sustavom „dohvaća“ memorijske lokacije ukoliko su slobodne te ih koristi za izvođenje programa. Nakon uporabe te lokacije se „očiste“ i vrate OS-u za ponovnu upotrebu. Posao čišćenja obavlja sakupljač otpada (gc) ukoliko je on uključen, ukoliko nije može doći do curenja memorije. Referentno brojanje, Označi – pobriši, Označi – sažmi, Zaustavi –...
Automatsko upravljanje solarnim panelom pomoću Arduina
Automatsko upravljanje solarnim panelom pomoću Arduina
Andrea Penić
Kako bi se osigurao bolji životni standard, te povećala kvaliteta života, potrebno je promijeniti način života koji danas poznajemo. Poznato je da je energija potrebna za normalno funkcioniranje cjelokupnog života na zemlji, te jedan od načina kojim bi se poboljšala kvaliteta života je kroz upotrebu obnovljivih izvora energije koji se mogu neograničeno iskorištavati u odgovarajućim vremenskim uvjetima. Sunčeva energija, kao jedan od obnovljivih izvora, predstavlja dugoročno...

Pages