Pages

Bolesti školjkaša
Bolesti školjkaša
Jelena Burazin
Kako su školjkaši od davnina poznati čovjeku, s vremenom se njihova važnost povećavala zahvaljujući njihovoj visokoj nutritivnoj vrijednosti i relativno lakom uzgoju. Uzgoj ovih vrijednih namirnica poznat je još od antičkog doba te je danas važna gospodarska grana u svijetu i kod nas. Kako se školjkaši hrane filtriranjem vode, velika je mogućnost da u svome tkivu zadrže bakterije i toksine iz okolne vode, čime predstavljaju potencijalnu ...
Botanički vrt na Marjanu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu
Botanički vrt na Marjanu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Splitu
Julija Vučemilović
Izrada karte te popisivanje biljaka u botaničkom vrtu u Splitu obavljeno je tijekom 2015. i 2016. godine te je obuhvaćeno područje od 2 hektara u sklopu park šume Marjan. Botanički vrt na Marjanu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pokazuje veliko bogatatvo samonikle i kultivirane flore. Na području botaničkog vrta nalazi se ukupno oko 500 različitih biljnih vrsta od kojih 355 raste na otvorenim površinama vrta, a...
Building a web application for the purpose of monitoring the Cherenkov Telescope Array telescopes and studiyng parameter correlations
Building a web application for the purpose of monitoring the Cherenkov Telescope Array telescopes and studiyng parameter correlations
Ana Prpić
In this thesis, a single-page web application for the proposed Cherenkov Telescope Array (CTA) observatory was developed and reviewed in detail. A web application is the simplest, most elegant solution to the problem of open data access for teams that are not physically located at one place. All they need is a computer and internet connection to access the data and data visualizations. The CTA observatory has a plan of becoming an open observatory, with public access to the data, so a web...
CI/CD za mikroservise
CI/CD za mikroservise
Toni Pavić
U ovom završnom radu objašnjeni su mikroservisi, razlike Docker-a i virtualnih mašina, objašnjeni osnovni Docker koncepti, te principi izrade kontejnera. Objašnjena je osnovna funkcija API-ja pisanog u Pythonu s MySQL bazom podataka koji je testiran u ovom projektu. Nakon toga, objašnjeno je zašto je testiranja koda bitno, posebice unit testiranja te prednosti razvoja projekta vođenog testiranjem. Na kraju je objašnjena izrada i način funkcioniranja projekta koji...
CSS u demonstraciji osnovnih algoritama programiranja
CSS u demonstraciji osnovnih algoritama programiranja
Christina Paula Glušević
U ovom radu obrađeni su neki od problema s kojima se susreću nastavnici i učenici pri učenju i poučavanju programiranja, kao i neki od popularnijih programskih jezika koji se koriste u poučavanju programera početnika. Opisani su osnovni algoritmi programiranja koje svaki početnik mora savladati. Opisan je način na koji se osnovni algoritmi programiranja mogu demonstrirati kroz CSS i HTML Na kraju rada dan je pregled izrađene web stranice koja opisuje i pruža primjere realizacije...
Carathéodoryeva termodinamika
Carathéodoryeva termodinamika
Robert Maretić
Grčki matematičar Carathéodory 1909.g. izdaje rad u kojem po prvi put aksiomatizira fenomenološku termodinamiku. U procesu donosi novi konceptualni pomak u formulaciji drugog zakona termodinamike. On donosi svoju formulaciju koja se ne oslanja na (ne)mogućnost nekog specifičnog procesa ili stroja, već pretače drugi zakon termodinamike u topološko svojstvo apstraktnog prostora stanja. U ovom preglednom radu formuliramo termodinamiku temeljeći se na tom uvidu koji je Carathéodory...
Casimirov operator
Casimirov operator
Toni Kodžoman
Rad ne sadrži sažetak.
Catalanovi brojevi
Catalanovi brojevi
Magdalena Tomašević
Catalanovi brojevi javljaju se pri prebrojavanju iznenađujuće mnogo kombinatornih i drugih matematičkih objekata. U ovom radu detaljnije su opisani problem triangulacije konveksnog n-terokuta, problem zagrada, problem binarnih stabala, problem putova u cjelobrojnoj mreži, problem Dyckovih planinskih putova te Bertrandov problem glasovanja. Naposlijetku je pokazano da rješenja tih problema odgovaraju n-tom Catalanovom broju. Radi lakšeg manipuliranja nizom brojeva, izvedena je i...
Centralizirani sustav za upravljanje opremom
Centralizirani sustav za upravljanje opremom
Anđela Bartulić
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti što je to inventar, imovina te kako se upravlja tim resursima. Prvenstveno, objasniti razliku između upravljanja inventarom i upravljanja imovinom te ukazati na prednosti te nužnost korištenja centralnog sustava za upravljanje opremom. Naime, papir i olovka, proračunske tablice i slične metode su stvar prošlosti, automatizirani sustav je budućnost svake tvrtke i ustanove. Ideja ovog rada je prvo teoretski objasniti što je to...
Chaperones and metabolism in Saccharomyces cerevisiae: molecular docking of Hsp90 with Snf1 and Tor1
Chaperones and metabolism in Saccharomyces cerevisiae: molecular docking of Hsp90 with Snf1 and Tor1
Martina Perić
Aging is characterized by a progressive loss of physiological integrity and involves genetic pathways and biochemical processes that are conserved in evolution. The nine hallmarks of aging are not perceived as isolated phenomena but rather interconnected events, together building a complex regulatory network of signaling pathways. One of the most manageable and widely used models of cellular aging is the budding yeast (Saccharomyces cerevisiae). Communication between proteostasis and...
Cholesterol content and AC-electric field impact on electroformation of giant unilamellar vesicles
Cholesterol content and AC-electric field impact on electroformation of giant unilamellar vesicles
Dubravka Kovač
Scientists have been trying to understand processes in cell membranes for a long time. So far, giant unilamellar vesicles (GUVs) are used as models for biological membranes because of their lipid composition similarity and their potential as drug carriers. In this study, we created GUVs using electroformation method. Our lipid solution contained one-palmitoyl-2-oleoyl-glycero-3-phosphocholine (POPC) and cholesterol-3 β -cholest-5-en-3-ol (Chol) with different mixing ratios and as a...
Ciklički kodovi
Ciklički kodovi
Kristina Brkić
U ovom diplomskom radu predstavljeni su ciklički kodovi kao specijalna podklasa linearnih kodova. U prvom poglavlju navedeni su osnovni pojmovi potrebni za izgradnju teorije kodiranja. U drugom poglavlju opisani su blok kodovi i linearni kodovi od kojih smo istaknuli Reed-Mullerove i Hammingove kodove. U trećem poglavlju opisan je postupak kodiranja i dekodiranja cikličkih kodova te su predstavljeni BCH i Golayevi kodovi.

Pages