Pages

Modifying the proteostasis status: the role of cross-organelle communication
Modifying the proteostasis status: the role of cross-organelle communication
Matea Kanunnikau
Perpetual exposure to fluctuating intrinsic and environmental conditions constitute a challenge for maintaining a stable proteome, and this predicament is surmounted by an intricate system of precisely controlled mechanisms that constitute proteostasis. Proteostasis, or protein homeostasis, is orchestrated by an elaborate interlock of signaling pathways collectively known as the proteostasis network, with molecular chaperones constituting its most prominent component. The compartmentalized...
On the nature of structural fluctuations in complex liquids
On the nature of structural fluctuations in complex liquids
Martina Požar
The analysis of different types of structuring, present in simple and complex liquids and their mixtures, was done using the method of molecular dynamics. Complex mixtures have at least one associative component, such as water, alcohols (mono-ols and diols) and amines. The supra-molecular structuring in these mixtures is detected, described, quantified and connected with the atom-atom interactions is the molecules. These systems have interesting fluctuation behaviors, as shown through...
Optical properties of noble metal nanocluster hybrids and their potential for biosensing
Optical properties of noble metal nanocluster hybrids and their potential for biosensing
Željka Sanader Maršić
Linear and nonlinear optical properties of functionalized forms of noble metal nanoclusters are addressed in this thesis. Noble metal nanoclusters belong to nonscalable regime in which each atom counts. They exhibit molecular like electronic transitions, due to quantum confinement effects, which are strongly influenced by structure. These systems have potential for applications in biosensing and bioimaging, based on their unique optical, electronic and structural properties, after being...
Otkrivanje genetičkih čimbenika povezanih s ukupnom razinom hormona štitne žlijezde u serumu
Otkrivanje genetičkih čimbenika povezanih s ukupnom razinom hormona štitne žlijezde u serumu
Ivana Gunjača
Hormoni štitnjače su neophodni za normalan rast, razvoj i metabolizam svake stanice u tijelu. Štitna žlijezda proizvodi dva hormona, tiroksin (\(T_{4}\)) i trijodtironin (\(T_{3}\)), i izlučuje ih u krvotok gdje je najveći dio hormona štitnjače vezan na proteinske nosače dok oko 0,03 % ukupnog \(T_{4}\) i 0,3 % ukupnog \(T_{3}\) u serumu cirkulira u slobodnom, nevezanom obliku. Serumski parametri štitnjače pokazuju značajnu raznolikost između zdravih pojedinaca koja je, pored...
Poučavanje objektno orijentiranog programiranja metodom didaktičkog skrivanja
Poučavanje objektno orijentiranog programiranja metodom didaktičkog skrivanja
Divna Krpan
Učenje i poučavanje programiranja je teško. Poteškoće se pojavljuju kod svih uzrasta, a na fakultetima se odražavaju u obliku slabe prolaznosti. Studenti u kratkom vremenu moraju usvojiti apstraktne koncepte iz objektno orijentiranog programiranja (OOP) uz složenu sintaksu programskog jezika i okruženje. Zabrinjava činjenica da i nakon položenih početnih predmeta studenti i dalje imaju poteškoće. Obzirom na vremensko ograničenje potrebno je smanjiti irelevantno kognitivno...
Poučavanje početnog programiranja oblikovanjem računalnih igara
Poučavanje početnog programiranja oblikovanjem računalnih igara
Monika Mladenović
Programiranje je apstraktno i teško, pogotovo za početnike na osnovnoškolskoj razini školovanja. Za „klasično“ poučavanje programiranja uglavnom se koriste tekstualni programski jezici, što dodatno otežava učenje početnicima zbog naglašenih problema sintakse. Osim toga, dodatni problem je kontekst programiranja koji se uglavnom svodi na rješavanje matematičkih problema, što pripadnicima digitalnog doba smanjuje motivaciju. Ublažavanje problema sintakse, ali i pomak...
Role of metallic nanoclusters in catalysis for fuel cell feed gas purification and hydrogen storage
Role of metallic nanoclusters in catalysis for fuel cell feed gas purification and hydrogen storage
Marjan Krstić
Catalyticreactivity of the small transition and coinage metal nanoclusters have been theoretically studied in context of (1) advancing fuel cell technology by developing cost-effective techniques to improve quality of the feed gas as well as (2) safe storage and release of hydrogen in its gaseous state at room temperatures and pressures. In order to address the challenge concerning the improvement the quality of fuel cell feed gas reactions of small ruthenium cationic nanoclusters with CO...
Statistical and thermodynamical analysis of the micro-structure in molecular emulsions
Statistical and thermodynamical analysis of the micro-structure in molecular emulsions
Bernarda Kežić-Lovrinčević
Les mélanges aqueux diffèrent des mélanges de liquides simples, du fait que les molécules d'eau tendent à s'associer préférentiellement entre elles au travers de la liaison hydrogène, de ce fait ségréguant les molécules de soluté sans pour autant entraîner une démixtion totale des mélanges. Même des mélanges aussi simples que l'eau et le méthanol exhibent ce type d'ordre. La micro-hétérogénéité (MH) résultante apparaît comme étant distincte des fluctuations de...
Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život
Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život
Mila Bulić
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije i nepostojanje direktnog kontakta učenika s učiteljem obilježavaju e-učenje koje u središte odgojno-obrazovnog procesa stavlja učenika pružajući mu dinamičko okruženje i pomažući mu u ostvarivanju obrazovnih ishoda. E-učenje razvija samoodgovornost učenika jer traži aktivno učenje i samostalnost u radu. Obzirom da se utjecaj e-učenja na teme održivoga razvoja i zdravlja u nastavi prirode i biologije nedostatno istraživao,...
Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije
Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije
Sanda Šimičić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi može li čestični crtež primijenjen tijekom poučavanja sadržaja o vodenim otopinama kiselina, baza i soli, utjecati na kvalitetu temeljnih znanja učenika osmih razreda osnovne škole. Glavni izvor podataka bio je kvazieksperiment proveden tijekom školske godine 2014./2015. Učenici tretmanske skupine (N=283) i komparabilne skupine (N=298) poučavani su prema istom metodičkom pristupu, s razlikom da učenici komparabilne skupine nisu koristili u...

Pages