Elementi kontekstualnog pristupa učenju i poučavanju kao čimbenici uspješnosti nastave Tehničke kulture
Elementi kontekstualnog pristupa učenju i poučavanju kao čimbenici uspješnosti nastave Tehničke kulture
Damir Purković
Zbog iskustvene i aplikativne prirode tehničkog odgoja i obrazovanja kakvoća nastavnog konteksta može presudno utjecati na ostvarivanje ciljeva nastave. U radu se stoga iznose relevantni teorijski i empirijski dosezi koji potkrepljuju značaj konteksta i kontekstualnog pristupa nastavi za razvoj učenika. Uviđajući problem optimizacije nastavnog konteksta u nastavi Tehničke kulture, provedeno je istraživanje s ciljem utvrđivanja važnosti izdvojenih kontekstualnih elemenata i...
Metodičko znanje o kemijskim vezama s naglaskom na jezična pitanja u Republici Hrvatskoj
Metodičko znanje o kemijskim vezama s naglaskom na jezična pitanja u Republici Hrvatskoj
Roko Vladušić
Prepoznajući važnost, ali i problematičnost razumijevanja modela kovalentnog i ionskog vezivanja, osmišljeno je i provedeno istraživanje o poteškoćama i nastavnim rješenjima za osnaživanje metodičkog znanja (MZ) o kemijskom vezivanju. Postavljena su tri cilja: (a) utvrditi studentsko razumijevanje određenih riječi i simbola koje se koristi u nastavi kemije te pratiti osviještenost budućih nastavnika o pozornosti koju treba pridati jeziku nastave kemije; (b) istražiti...
Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život
Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život
Mila Bulić
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije i nepostojanje direktnog kontakta učenika s učiteljem obilježavaju e-učenje koje u središte odgojno-obrazovnog procesa stavlja učenika pružajući mu dinamičko okruženje i pomažući mu u ostvarivanju obrazovnih ishoda. E-učenje razvija samoodgovornost učenika jer traži aktivno učenje i samostalnost u radu. Obzirom da se utjecaj e-učenja na teme održivoga razvoja i zdravlja u nastavi prirode i biologije nedostatno istraživao,...
Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije
Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualnog znanja u početnom poučavanju kemije
Sanda Šimičić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi može li čestični crtež primijenjen tijekom poučavanja sadržaja o vodenim otopinama kiselina, baza i soli, utjecati na kvalitetu temeljnih znanja učenika osmih razreda osnovne škole. Glavni izvor podataka bio je kvazieksperiment proveden tijekom školske godine 2014./2015. Učenici tretmanske skupine (N=283) i komparabilne skupine (N=298) poučavani su prema istom metodičkom pristupu, s razlikom da učenici komparabilne skupine nisu koristili u...