Pages

Zadružni kukci
Zadružni kukci
Petra Rubić
Zadružni kukci su pčele, ose, mravi, termiti. Pripadaju opnokrilcima (Hymenoptera), osim termita koji su istokrilci (Isoptera). Svi ovi kukci žive u organiziranim zajednicama, ključ njihovog uspješnog funkcioniranja je briga o drugima unutar zajednice, organizirano građenje gnijezda, potraga za hranom, briga o mladima. Zadružni kukci su podijeljeni po strukturi, funkciji i ponašanju u grupe (kaste), glavne su reproduktivne (kraljica) te sterilni oblici (radnici i vojnici). Što...
Zaraženost dagnje Mytilus galloprovincialis metiljem Parvatrema sp. (Digenea, Gymnophallidae) u Kaštelanskom zaljevu
Zaraženost dagnje Mytilus galloprovincialis metiljem Parvatrema sp. (Digenea, Gymnophallidae) u Kaštelanskom zaljevu
Jelena Burazin
Dagnja je, uz kamenicu, komercijalno najvažnija vrsta školjkaša iz Jadranskog mora. Osnovni cilj ovog rada bio je utvrditi vrstu metilja koja parazitira u dagnjama te stanje zaraženosti u Kaštel Starom u 2014. i 2018. godini. Uzorci školjkaša sakupljani su tijekom veljače i ožujka 2014. godine te tijekom veljače i ožujka 2018. godine. Analizirana je prisutnost parazita, odnosno učestalost zaraze u odnosu na spol i dužinu ljušture te intenzitet infekcije. Vrsta metilja...
Začini u prehrani
Začini u prehrani
Veronika Gudelj
Prehrana je temeljni dio čovjekova života, a začini su važan dio prehrane. Postoje različiti tipovi prehrane, ovisno o konzumaciji mesa ili izbjegavanju određenih namirnica. No svim tim oblicima prehrane zajedničko je korištenje začina. Bez njih bi hrana bila manje ukusna i privlačna. Začini igraju važnu ulogu od samih početaka čovjekovog postojanja, kao tvari koje oplemenjuju hranu, sredstva za konzerviranje, a novija ispitivanja pokazuju da gotovo svi začini imaju povoljna...
Zaštićeni mekušci u Jadranskom moru
Zaštićeni mekušci u Jadranskom moru
Nikol Petrić
Mekušci kao razred beskralježnjaka mnogobrojni su i rasprostranjeni gotovo svugdje u svijetu. Kako se svijet neprestano mijenja tako se mijenja i more kao stanište. Prekomjerno iskorištavanje i gubitak staništa glavni su ljudski pokretači povijesnih promjena biološke raznolikosti. Gubitak i degradacija staništa, praćeni utjecajem ribolova, zagađenjem, klimatskim promjenama, eutrofikacijom te prisutnost invazivnih vrsta, smatraju se najvažnijim prijetnjama i utječu gotovo na...
Zašto metamaterijali mogu biti nevidljivi?
Zašto metamaterijali mogu biti nevidljivi?
Anamarija Šesnić
Krajem 20. stoljeća potraga za umjetnim materijalom koji bi pokazivao negativni indeks loma rezultirala je rađanjem čitavog novog znanstvenog područja pod nazivom metamaterijali. Ključan rezultat razvoja metamaterijala kao tehničkog dosega i kao područja znanosti je temeljna značajka metamaterijala, a to je da njihovim naizgled fundamentalnim mikroskopskim svojstvima upravljamo kontrolirajući im mezoskopsku i makroskopsku strukturu. Tako možemo postići i svojstva koja ne viđamo...
Značaj šparoge u prehrani
Značaj šparoge u prehrani
Ines Milković
Šparoga je biljka iz porodice šparogovki (Asparagaceae). To je porodica jednosupnica iz reda šparogolikih. To je višegodišnja biljka s jako razvijenim podzemnim drvenastim dijelovima. Stabljike su zeljaste, razgranjene, s ljuskastim listićima. Sitni cvjetići, bijeli ili zelenkastožuti obješeni su na dugim dršcima u donjem dijelu ogranka, a razvijaju se u travnju i svibnju. Plod je crvena boba. U prehrani se ističe vrijednost divlje, samonikle šparoge (Asparagus ...
Značenje porodice Brassicaceae u prehrani
Značenje porodice Brassicaceae u prehrani
Matea Bakota
Vrste koje pripadaju porodici Brassicaceae danas čine značajni dio ljudske prehrane. Morfološka obilježja ovih biljaka su tetramerni dvospolni cvjetovi, listovi s razvijenom plojkom i plod komuška. Flavonoidi, glukozinolati, mikronutrijenti i makronutrijenti koje nalazimo u kupusnjačama imaju antikancerogena, antioksidacijska i protuupalna djelovanja te pozitivno utječu na snižavanje kolesterola i krvnog tlaka. Biljke ove porodice mogu se koristiti kao začini, salate, variva te za...
e-Trgovina malim uređajima
e-Trgovina malim uređajima
Josip Reić
Internetska trgovina omogućuje kupovinu i prodaju robe, usluga i informacija putem Interneta. U ovom radu e-Trgovina je izrađena pomoću sustava za upravljanje sadržajem Wordpress.
Čimbenici koji utječu na upis Informatike kao izbornog predmeta u osnovnoj školi
Čimbenici koji utječu na upis Informatike kao izbornog predmeta u osnovnoj školi
Ana Markota
Prema aktualnom kurikulumu iz 2018. godine, Informatika je u Republici Hrvatskoj obvezan predmet u 5. i 6. razredu, a izborni predmet u ostalim razredima osnovne škole, stoga je cilj ovog istraživanja otkriti koji sve motivi, odnosno čimbenici utječu na upis Informatike kako bi se na isti potaklo što više učenika. Sudionici istraživanja su prvi učenici 7. razreda koji su upisali Informatiku kao izborni predmet nakon što im je u 5. i 6. razredu bila obvezan predmet. Rezultati...
Člankonošci-prenositelji bolesti
Člankonošci-prenositelji bolesti
Marina Čolak
Člankonošci su najbrojnija skupina beskralješnjaka. Važni su za ljude, ali pojedini od njih prenose opasne bolesti. Komarac malaričar uzrokuje malariju, jednu od najopasnijih bolesti čovječanstva. Ce-ce muha uzrokuje afričku tripanosomiazu koja u Africi pogađa veliki broj ljudi. Odlazak u prirodu može biti opasan jer ubod krpelja izaziva krpeljnimeningoencefalitis, lajmskuboreliozu i druge bolesti. Ove se bolesti mogu spriječiti korištenjem cjepiva. Upotrebom lijekova bolesti se...
Školjkaši kao bioindikatori zagađenja okoliša
Školjkaši kao bioindikatori zagađenja okoliša
Ines Brkić
Vodeni ekosustavi su pod stalnim pritiskom antropogenih onečišćujućih tvari koje potječu iz različitih izvora. Utjecaj toksikanata vidljiv je na molekularnoj i staničnoj razini biološke organizacije, ali i na razini čitavog organizma, populacije i zajednice. Za praćenje učinaka uzrokovanih ljudskim djelovanjem na zdravstveno stanje vodenog okoliša koristimo biomonitoring. On uključuje upotrebu biomarkera i bioindikatorskih vrsta koji zadovoljavaju određene kriterije, a čije...
Štetni spojevi koji nastaju pripremom hrane
Štetni spojevi koji nastaju pripremom hrane
Tea Jukica
Procesi pripreme hrane mogu uzrokovati nastanak štetnih spojeva kao što su: akrilamid, furan, policiklički aromatski ugljikovodici, heterociklički aromatski amini, kloropropanoli, trans masne kiseline i nitrozamini. Svaki od njih u određenim količinama ima mutageno ili karcinogeno djelovanje na čovjeka. Prženje, pečenje, pirjanje i roštiljanje su neki od procesa pripreme hrane pri kojoj su povišena temperatura i duljina trajanja obrade jedni od glavnih faktora nastanka navedenih...

Pages