Pages

"Storytelling" u web dizajnu
"Storytelling" u web dizajnu
Marijana Pivac
Da bi korisniku pružili drugačije iskustvo pri pregledavanju web stranice, koristili smo priču kao temelj razvoja web stranice. S obzirom da su ljudi, ponekad nesvjesno, u svojoj svakodnevnici u potrazi za pričom, razvila se teorija da je u korisniku-orijentiranom dizajnu, priča neophodan element koji je često izostavljen. U web dizajn priča je uvedena kao animacija aktivirana scrollanjem miša, slična strukturi tzv. „Parallax“ efekta. Iako je česta praksa ovakav pristup...
Adrenalin - hormon stresa
Adrenalin - hormon stresa
Doris Crnčević
Istraživanje hormona, kao tvari koje su zaslužne za regulaciju metabolizma u vidu fizioloških reakcija, rasta i razvoja, a također djeluju na raspoloženje, jedna je od važnijih grana medicine, koja je do danas, dospjela jako daleko. Tako endokrinologija s lakoćom objašnjava događanja u organizmu za vrijeme gladi, sitosti, stresa i sl. Adrenalin, kao hormon kojeg luči nadbubrežna žlijezda, što je regulirano hipotalamusom i najvažnijom žlijezdom u...
Agentski utemeljena paradigma u razvoju sustava u oblaku
Agentski utemeljena paradigma u razvoju sustava u oblaku
Marija Ziterbart
Agent je sve što može promatrat svoju okolinu pomoću senzora i djelovati na tu okolinu. Višeagentski sustav je sustav sastavljen od barem dva agenta koja međusobno komuniciraju kako bi izvršili složene zadatke. Računarstvo u oblaku označava dostavu računalnih resursa onda kada su potrebni korisniku, računalni resursi se korisniku dostavljaju putem interneta te mu se naplaćuju onoliko koliko ih koristi. Cilj je uzimajući u obzir temeljne pojmove agenata i višeagentskih sustava...
Agregacija proteina i nastanak neurodegenerativnih bolesti
Agregacija proteina i nastanak neurodegenerativnih bolesti
Petra Maleš
Proteini su osnovne funkcionalne molekule u živim organizmima te obavljaju bitne zadaće u svim biološkim procesima. Biološke funkcije koje obavljaju su npr. enzimska kataliza, prijenos i pohrana kisika, imunološka zaštita, mehanička čvrstoća, hormonska regulacija, stvaranje i provođenje živčanih impulsa, pa i sama kontrola genske ekspresije. Proteini su građeni od 20 standardnih aminokiselina koje možemo unositi hranom ...
Akcijski i membranski potencijal
Akcijski i membranski potencijal
Marija Petrović
Na temelju svih saznanja o akcijskim i membranskim potencijalima zaključujem da je električni potencijal koji nastaje zbog različitih koncentracija iona neophodan za ljudski život. Električni membranski potencijal se nalazi na membranama govoto svih stanica. Razlika koncentracija iona, prijelaz iona u unutrašnjost stanice i obrnuto omogućava podraživanje stanica, a time i stvaranje signala. Prijenos signala se ne bi događao da nema promjena na membranama živčanih stanica....
Aksiomatska semantika  IMP-a
Aksiomatska semantika IMP-a
Damira Žmire
U ovom diplomskom radu proučavamo aksiomatsku semantiku IMP-a. Ba vimo se sustavnom provjerom programa napisanih u IMP-u. Uvedena su Hoareova pravila za provjeru parcijalne korektnosti programa te je dokazana utemeljenost Hoareove logike. Navedeno je uključivalo proširenje booleovih izraza do bogatijeg jezika tvrdnji o programskim stanjima. Nadalje, razmatrali smo pitanje potpunosti Hoareovih pravila. Godelov teorem nepotpunosti ukazuje na to da ne postoji potpun sustav dokazivanja kojim...
Algoritmi temeljeni na umjetnim imunološkim sustavima
Algoritmi temeljeni na umjetnim imunološkim sustavima
Sara Vrsaljko
Rad ne sadrži sažetak.
An evaluation of regional climate models in deterministic and probabilistic modes for the Adriatic region
An evaluation of regional climate models in deterministic and probabilistic modes for the Adriatic region
Ante Bralić
The goal of this reesearch is to evaluate simulation results produced by Regional Climate Models (RCMs) for the Adriatic region by comparing them with the Croatian Meteorological and Hydrological Service (DHMZ) measurement. The considered variable is the air temperature at 2m height (T2m). Research is conducted over two periods: historical and ERA-Interim/evaluation .There are 5 RCMs included in the analysis: CCLM4, RACMO22E, RCA4, REMO2009 and WRF331F. Statistical methods used for the...
Analitika učenja u sustavima e-učenja
Analitika učenja u sustavima e-učenja
Natko Bajić
Ovaj diplomski rad započinje pregledom razvoja, ideja i nekih ostvarenih inteligentnih tutorskih sustava, nakon čega je detaljno opisana njihova danas široko prihvaćena arhitektura u vidu četiri modula. Nastavlja se pogledom na analitiku učenja iz perspektive vodećih istraživača tog područja, danas neizostavne pedagoške znanstvene discipline te se zaključuje o njenoj primjeni u inteligentnim tutorskim sustavima, ističući povezanost ova dva područja istraživanja. Predstavljene...
Analitička geometrija euklidske i projektivne ravnine
Analitička geometrija euklidske i projektivne ravnine
Nikolina Burilović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages