disertacija
Elementi kontekstualnog pristupa učenju i poučavanju kao čimbenici uspješnosti nastave Tehničke kulture

Damir Purković (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet