završni rad
Maseni udio lipida i sastav masnih kiselina u filetu srdele Sardina pilchardus (Walbaum)

Mariana Bukvić (2017)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju