završni rad
Utjecaj energije elektrona na svojstva slike dobivene pretražnim elektronskim mikroskopom

Ana Puljas (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku