Pages

"Storytelling" u web dizajnu
"Storytelling" u web dizajnu
Marijana Pivac
Da bi korisniku pružili drugačije iskustvo pri pregledavanju web stranice, koristili smo priču kao temelj razvoja web stranice. S obzirom da su ljudi, ponekad nesvjesno, u svojoj svakodnevnici u potrazi za pričom, razvila se teorija da je u korisniku-orijentiranom dizajnu, priča neophodan element koji je često izostavljen. U web dizajn priča je uvedena kao animacija aktivirana scrollanjem miša, slična strukturi tzv. „Parallax“ efekta. Iako je česta praksa ovakav pristup...
.Net Core i Angular 4 u metodologiji vrednovanja utjecaja boja na upotrebljivost sučelja web aplikacija
.Net Core i Angular 4 u metodologiji vrednovanja utjecaja boja na upotrebljivost sučelja web aplikacija
Jasmina Tibi
Boje su jedan od važnih elemenata bilo kakvog grafičkog sučelja, pa tako i onog na Internet stranicama ili aplikacijama. Stoga, pravilno korištenje njihovih svojstava postaje vrlo važna vještina prilikom izrade istih. U ovom radu bio je cilj iznijeti neka od tih svojstava i njihov utjecaj na korisnika, te ispitati određene teze vezane za ista. To je učinjeno izradom Internet aplikacije koja ima ulogu ankete kojoj je pristupilo 72 ispitanika. Rezultati ankete pokazali su da korisnici...
Adrenalin - hormon stresa
Adrenalin - hormon stresa
Doris Crnčević
Istraživanje hormona, kao tvari koje su zaslužne za regulaciju metabolizma u vidu fizioloških reakcija, rasta i razvoja, a također djeluju na raspoloženje, jedna je od važnijih grana medicine, koja je do danas, dospjela jako daleko. Tako endokrinologija s lakoćom objašnjava događanja u organizmu za vrijeme gladi, sitosti, stresa i sl. Adrenalin, kao hormon kojeg luči nadbubrežna žlijezda, što je regulirano hipotalamusom i najvažnijom žlijezdom u...
Agentski utemeljena paradigma u razvoju sustava u oblaku
Agentski utemeljena paradigma u razvoju sustava u oblaku
Marija Ziterbart
Agent je sve što može promatrat svoju okolinu pomoću senzora i djelovati na tu okolinu. Višeagentski sustav je sustav sastavljen od barem dva agenta koja međusobno komuniciraju kako bi izvršili složene zadatke. Računarstvo u oblaku označava dostavu računalnih resursa onda kada su potrebni korisniku, računalni resursi se korisniku dostavljaju putem interneta te mu se naplaćuju onoliko koliko ih koristi. Cilj je uzimajući u obzir temeljne pojmove agenata i višeagentskih sustava...
Agregacija proteina i nastanak neurodegenerativnih bolesti
Agregacija proteina i nastanak neurodegenerativnih bolesti
Petra Maleš
Proteini su osnovne funkcionalne molekule u živim organizmima te obavljaju bitne zadaće u svim biološkim procesima. Biološke funkcije koje obavljaju su npr. enzimska kataliza, prijenos i pohrana kisika, imunološka zaštita, mehanička čvrstoća, hormonska regulacija, stvaranje i provođenje živčanih impulsa, pa i sama kontrola genske ekspresije. Proteini su građeni od 20 standardnih aminokiselina koje možemo unositi hranom ...
Akcijski i membranski potencijal
Akcijski i membranski potencijal
Marija Petrović
Na temelju svih saznanja o akcijskim i membranskim potencijalima zaključujem da je električni potencijal koji nastaje zbog različitih koncentracija iona neophodan za ljudski život. Električni membranski potencijal se nalazi na membranama govoto svih stanica. Razlika koncentracija iona, prijelaz iona u unutrašnjost stanice i obrnuto omogućava podraživanje stanica, a time i stvaranje signala. Prijenos signala se ne bi događao da nema promjena na membranama živčanih stanica....
Aksiomatska semantika  IMP-a
Aksiomatska semantika IMP-a
Damira Žmire
U ovom diplomskom radu proučavamo aksiomatsku semantiku IMP-a. Ba vimo se sustavnom provjerom programa napisanih u IMP-u. Uvedena su Hoareova pravila za provjeru parcijalne korektnosti programa te je dokazana utemeljenost Hoareove logike. Navedeno je uključivalo proširenje booleovih izraza do bogatijeg jezika tvrdnji o programskim stanjima. Nadalje, razmatrali smo pitanje potpunosti Hoareovih pravila. Godelov teorem nepotpunosti ukazuje na to da ne postoji potpun sustav dokazivanja kojim...
Alat za vizualizaciju programiranja agentskom paradigmom
Alat za vizualizaciju programiranja agentskom paradigmom
Anđela Čolak
Razvijen je alat za vizualizaciju objektno orijentiranog programiranja, agentskog i višeagentskog programiranja te actor modela.
Alati otvorenog koda za izradu platformske 3D igre
Alati otvorenog koda za izradu platformske 3D igre
Josip Katić
Jeli moguće alatima otvorenog koda postići rezultat komercijalne razine? Provjera korištenjem softvera 3D računalne grafike i game engine-a, pružaju li nam sve potrebne mogućnosti da bi to postigli? Korištenje osnovnih funkcija modeliranja i animiranja kroz softver za računalnu grafiku, te povezivanje logike koristeći game engine da bi postigli funkcionalnu računalnu igru. Kao konačni proizvod ispunjavamo ideju postizanja računalne igre predodređenog tipa, te kao...
Algoritam smanjivanja prostora stanja pretrage
Algoritam smanjivanja prostora stanja pretrage
Domina Sokol
Redukcija prostora stanja je tehnika optimizacije izvršenja heurističkih algoritama. Dijeli se na dva dijela prema kriteriju optimalnosti pronađenog rješenja: dopustiva redukcija prostora stanja i redukcija prostora stanja uz očuvanje rješenja. Prva skupina metoda odnosi se na one koje čuvaju optimalno rješenje – redukcija podstringova, detekcija slijepih ulica i redukcija pomoću simetrije. Druga skupina odnosi se na one metode koje nužno ne čuvaju optimalno rješenje, ali i...
Algoritmi poduprtog učenja i dilema istraživanja i iskorištavanja
Algoritmi poduprtog učenja i dilema istraživanja i iskorištavanja
Igor Šušić
Ovaj rad nudi pregled poduprtog učenja, ideja i algoritama na kojima se područje temelji. Kroz primjere polazi se od formalizacije problema koristeći Markovljeve procese odluke sve do Q-učenja. Promatra dilemu istraživanja i iskorištavanja, daje poveznicu s ponašanjem živih bića. Analizira te uspoređuje uspjeh različitih politika ponašanja kao rješenja dileme, točnije uspoređuje pohlepni epsilon, softmax i gornju granicu intervala pouzdanosti nad jednostavnim...
Algoritmi temeljeni na umjetnim imunološkim sustavima
Algoritmi temeljeni na umjetnim imunološkim sustavima
Sara Vrsaljko
Rad ne sadrži sažetak.

Pages