diplomski rad
Primjena ilirskog biotičkog indeksa (IBI) na krške tekućice srednje Dalmacije: rječica Grab

Anthea Paut (2018)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju