Rad dostupan nakon 2019-03-27
disertacija
Izbor reprezentativnog skupa membranskih proteina poznate strukture: razvoj poboljšanih algoritama uporabom koncepta nasumičnog modela

Jadranko Batista (2018)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku