disertacija
Design and testing of Adepantins - functional artificial antibiotics

Nada Ilić (2013)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku