diplomski rad
Florističko-fitocenološka analiza As. Arbuto unedonis-Quercetum ilicis Di Pietro, Azzella et Facioni 2010 u široj okolici Općine Marina

Ivana Čerina Cecić (2018)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za biologiju