završni rad
Elektrodogram kao prikaz električnog podraživanja slušnog živca putem kohlearnog implantata

Sandro Radan (2017)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku