završni rad
Diracova jednadžba za slobodnu česticu

Jelena Božić Kudrić (2017)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku