diplomski rad
Sinteza kvaternih soli kinuklidin-3-ola i piridinijeva-4-aldoksima s alkilnim lancima

Doris Crnčević (2017)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju