diplomski rad
Utjecaj mutacije Ser291 na enzimsku aktivnost tirocidin sintetaze 1 (TycA)

Marin Bralo (2017)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju