završni rad
Spin - orbitna interakcija u ljuskastom modelu jezgre atoma

Dijana Runjić (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku