završni rad
Dinamika međuplanetarne prašine pod utjecajem negravitacijskih sila

Marija Baljkas (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za fiziku