diplomski rad
Sinteza kvaternih soli 3-benzamidokinuklidina njihova antimikrobna aktivnost

Valentina Jurac (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju