diplomski rad
Hidroksilamin kao akceptor aminoacilne skupine kod adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1

Marina Raboteg (2016)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju