diplomski rad
Utjecaj vezanja supstrata na fluorescencijska svojstva adenilacijske domene tirocidin-sintetaze 1

Ines Tomić (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju