diplomski rad
Sinteza kvaternih soli 3-klorkinuklidina i njihova antimikrobna aktivnost

Anita Muić (2015)
Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Odjel za kemiju