Pages

Alkaloidi porodice Solanaceae
Alkaloidi porodice Solanaceae
Marko Vučemilo
Solanaceae je porodica cvjetnica koja sadrži oko 2500 različitih vrsta. Ono što je zajedničko gotovo svim vrstama porodice Solanaceae je sadržaj alkaloida u gotovo svim dijelovima biljke. Alkaloidi su prirodni organski spojevi koji sadrže dušik. Alkaloidi koje najčešće nalazimo kod porodice Solanaceae su solanin iz krumpira i drugih vrsta roda Solanum, hiosciamin i skopolamin iz bunike, atropin iz velebilja, nikotin iz duhana, te kapsaicin iz paprike. Cilj rada je upoznavanje s...
Alogoritmi za faktorizaciju prirodnih brojeva
Alogoritmi za faktorizaciju prirodnih brojeva
Cvita Landikušić
U ovom diplomskom radu predstavljeni su algoritmi za faktorizaciju prirodnih brojeva, od najjednostavnijeg Femratovog algoritma do naprednijih, kao što je Sito polja brojeva. Prvo poglavlje ukratko navodi osnovne pojmove potrebne za razumijevanje problema. Drugo poglavlje bavi se faktorizacijskim algoritmima eksponencijalne složenosti, a treće algoritmima subeksponencijalne složenosti.
Američka agava (Agave americana L.)
Američka agava (Agave americana L.)
Ena Ivić
Američka agava (Agave americana L.) je višegodišnja biljka iz porodice Asparagaceae. Podrijetlom je iz Meksika i južnih krajeva Sjeverne Amerike, a danas je introducirana u brojne dijelove svijeta, pa tako i u Hrvatsku. Vrijednost agave čovjek je prepoznao vrlo rano, upotrebljavajući ju u svakodnevnom životu kao izvor hrane i materijala. Danas se najviše upotrebljava kao dekorativna biljka zbog svog atraktivnog izgleda. Kserofitska je biljka s velikim, mesnatim listovima,...
An evaluation of regional climate models in deterministic and probabilistic modes for the Adriatic region
An evaluation of regional climate models in deterministic and probabilistic modes for the Adriatic region
Ante Bralić
The goal of this reesearch is to evaluate simulation results produced by Regional Climate Models (RCMs) for the Adriatic region by comparing them with the Croatian Meteorological and Hydrological Service (DHMZ) measurement. The considered variable is the air temperature at 2m height (T2m). Research is conducted over two periods: historical and ERA-Interim/evaluation .There are 5 RCMs included in the analysis: CCLM4, RACMO22E, RCA4, REMO2009 and WRF331F. Statistical methods used for the...
Analitika učenja u računalom potpomognutom testiranju znanja
Analitika učenja u računalom potpomognutom testiranju znanja
Marija Prolić
Nakon što je računalo zamijenilo olovku i papir za učenje, postalo je zamjena i za testiranje naučenog. Zahvaljujući mnogim programskim alatima za e-učenje osim učenja omogućeno nam je i testiranje znanja. Prilikom oblikovanja testa glavni problem je kako sastaviti test da bude dovoljno precizan i dobar. Postoje određeni kriteriji koje je potrebno zadovoljiti da bi znali koliko je test kvalitetan. Da bi se što više približili dobrom testu potrebno je analizirati pitanja od kojih...
Analitika učenja u sustavima e-učenja
Analitika učenja u sustavima e-učenja
Natko Bajić
Ovaj diplomski rad započinje pregledom razvoja, ideja i nekih ostvarenih inteligentnih tutorskih sustava, nakon čega je detaljno opisana njihova danas široko prihvaćena arhitektura u vidu četiri modula. Nastavlja se pogledom na analitiku učenja iz perspektive vodećih istraživača tog područja, danas neizostavne pedagoške znanstvene discipline te se zaključuje o njenoj primjeni u inteligentnim tutorskim sustavima, ističući povezanost ova dva područja istraživanja. Predstavljene...
Analitička geometrija euklidske i projektivne ravnine
Analitička geometrija euklidske i projektivne ravnine
Nikolina Burilović
Rad ne sadrži sažetak.
Analitička i numerička integracija
Analitička i numerička integracija
Marija Radić
Ideja ovog diplomskog rada bila je objasniti problem površine, definirati i pokazati kako se mogu riješiti određeni i neodređeni integrali te pokazati kako su oni povezani Newton-Leibnizovom formulom. Postoje neke situacije u kojima nije moguće primijeniti tu formulu kao npr. ako je funkcija koju integriramo poznata samo u pojedinim točkama ili ako je nemoguće pronaći antiderivaciju te funkcije koje integriramo. Za takve situacije postoji numeričko odnosno približno računanje...
Analitički i numerički modeli inercijalnih oscilacija u rotirajućem fluidu
Analitički i numerički modeli inercijalnih oscilacija u rotirajućem fluidu
Luka Kovačić
U radu su analizirane inercijalne oscilacije, kako do njih dolazi te njihove glavne karakteristike. Uvodno su opisana obilježja neinercijalnog sustava te razmotrene inercijalne sile. Prikazano je kako oscilacije nisu strogo vezane za neinercijalni, već se mogu zapaziti i u inercijalnom sustavu. Primjenjen je model Zemlje kao neinercijalnog sustava te su postavljene glavne jednadžbe koje opisuju inercijalne oscilacije. Prikazana su analitička rješenja iz kojih je pokazano kako svojstva...
Analiza dimera helija Numerovim algoritmom
Analiza dimera helija Numerovim algoritmom
Leo Ivas
Cilj ovoga završnog rada je analiza dimera helija Numerovim algoritmom. Upoznajemo se s različitim modelima potencijala kojima se vežu dva atoma helija, te rješavamo Schrödingerovu jednadžbu za taj slučaj. Zbog kompleksnosti problema (diferencijalne jednadžbe) rješavanje provodimo numeričkim putem gdje se koristimo Numerovim algoritmom, a kako je problem kvantne prirode i znamo da sustav može imati samo određene svojstvene vrijednosti valne funkcije i energije, koristimo metodu...
Analiza dozimetrijskih karakteristika visokoenergetskih terapijskih snopova u radioterapiji
Analiza dozimetrijskih karakteristika visokoenergetskih terapijskih snopova u radioterapiji
Maria Marinčić
Ionizacijsko zračenje ima vrlo važnu upotrebu u dijagnostici i tretmanu malignih bolesti u radioterapiji. Doza zračenja isporučena pacijentu mora bit precizna i s visokom numeričkom točnošću. Da bismo bili sigurni da propisana i isporučena doza zračenja imaju minimalnu razliku rade se testovi sigurnosti i ispravnosti linearnog akceleratora korištenjem fantomskog sustava. U ovom radu riječ je o analizi dozimetrijskih karakteristika fotonskih i elektronskih snopova...

Pages